Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató célja, hogy a www.bigmixplace.hu webáruház ügyfelei és vevői számára, ismertesse a Big Mix Plusz Kft. adatvédelmi szabályzatát, adatkezelési elveit és politikáját, amelyet, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

Felhasználó a webáruház használatával elfogadja az alábbiakat és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Jelen tájékoztató webáruházunk honlapján a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. A Big Mix Plusz Kft. által működtetett webáruház nyújtotta szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítja, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különös tekintettel a magánélet jogát és a személyes adatainak tiszteletben tartását, ideértve a gépi adatfeldolgozás adatvédelmét is. 

Ellenkező tájékoztatás hiányában jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a webáruházunk honlapján található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő (Big Mix Plusz Kft.) semmilyen felelősséget nem vállal.

A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításáról a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” más néven „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény („Infotv”) rendelkezéseit.

1. Fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb más módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a www.bigmixplace.hu weboldalán a szolgáltatásokat igénybe veszi, a webáruházban vásárol, regisztrál.

A Felhasználók hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, megrendelt termékek kiszállítása, hírlevél küldése, számlázás és kapcsolattartás lehetővé tétele és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az adatkezelés a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.  A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

3. Adatkezelő megnevezése

Név: Big Mix Plusz Kft.
Cím: 2030 Érd, Budai út 72.
Tel: +36 23 366 997
E-mail:  webaruhaz@bigmixplace.hu
Cégjegyzékszám:  13-09-099227
Bejegyző cégbíróság: Pest Megyei Bíróság
Adószám: 13290517-2-13
Bankszámlaszám: 10403136-31308603
Nyilvántartási szám: NAIH-145829/2018.

4. Adatkezelés időtartama

A nem kötelező adatok esetén az adat megadásának időpontjától az adatkezelés annak törléséig tart. A törlést követően a felhasználói adatok azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. A vásárlási vagy a regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a vásárlás lebonyolításához szükséges adatok megadásával vagy a regisztrációjával kezdődik és annak törléséig tart. Szolgáltató a kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül törli a Felhasználó adatait.

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését és a webáruházba történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. Kezelt személyes adatok

Technikai adatok

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre, melyek tartalmazzák a Felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat a szolgáltató kizárólag a webáruház technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja.

Vásárlás és regisztráció

A Felhasználó a megrendelés során megadott adatait a szolgáltató a webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, eseteges visszáru ügyintézés, vásárlói kapcsolattartás valamint a számviteli kötelezettségek miatt kezeli.

A vásárlás és a regisztráció során az alábbi adatokat kérjük kötelezően megadni:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • értesítési telefonszám
 • számlázási / szállítási cím: irányítószám, város, ország, utca, házszám

Amennyiben jogi személyként történik a vásárlás és/vagy regisztráció, kapcsolattartási céllal, kötelező jelleggel kérjük megadni a megrendelést leadó magánszemély vezetéknevét és keresztnevét is.
A felhasználó nem kötelező jelleggel további kiegészítő adatokat is megadhat, amennyiben az a szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez hozzájárulhat.

A regisztráció során a Felhasználó eldöntheti, hogy feliratkozik-e a hírlevél szolgáltatásra.

A sikeres regisztrációról a Felhasználót e-mailben értesítjük.

A regisztrált Felhasználó fiókjában bármikor letöltheti, vagy törölheti az adatait, feliratkozhat és leiratkozat a Hírlevél szolgáltatásról. Regisztrációs hozzájárulásként elfogadhatja, vagy elutasíthatja, hogy a Big Mix Plusz Kft. a megadott személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek szerint kezelje.

Sütik / Cookie

A sütik olyan rövid szöveges, betűkből és számokból álló fájlok, amelyeket a Felhasználó által felkeresett weboldalak töltenek le a számítógép, mobil készülék vagy más berendezés böngészőjére.

A cookie-k a Felhasználók személyének azonosítására nem alkalmasak. Egyes cookie-k munkamenetet követően azonnal törlődnek. A hosszabb ideig tárolásra kerülő cookie-k a Felhasználó által használt böngésző cookie fájlában maradnak, attól függően, hogy milyen beállítást alkalmaz a Felhasználó az internetes böngészőjében.

A cookie-k elhelyezésével a szolgáltató célja, hogy a Felhasználók számára lényeges információkat hatékonyabban juttasson el.

Annak érdekében, hogy a webáruház helyes működését biztosítani tudjuk, cookie-kat kell használnunk, amelyek nélkül a webáruház nem tudna megfelelően működni (cookie-k pl. szabályozzák a kívánságlistára tett termékek listáját, a beléptető oldal újbóli megjelenését stb.). Webáruházunk statisztikai céllal is használ sütiket, amelyek arról gyűjtenek információt, hogy használják látogatóink webáruházunkat. Ezek a sütik nem tudják pontosan beazonosítani a Felhasználó személyét.

A marketing cookie-k abban segítenek, hogy minél kellemesebb böngészési élményt tudjon nyújtani webáruházunk a látogatók számára, névtelen módon marketing- és optimalizálási célok érdekében.

A webáruház az alábbi marketing szolgáltatások kódjait használja, amelyek cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén:

 • Google Analytics, melynek segítségével a látogatottsági statisztikákat gyűjti
 • Google Adwords, melynek segítségével célzott hirdetés küldésére kerülhet sor

A Felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google cookie-k törlési funkciót.

Hírlevél

Webáruházunk lehetővé teszi, hogy a látogatók számára, hogy regisztrációtól függetlenül feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik, és a webáruház kínálatában szereplő termékekre hívja fel a figyelmet, amelynek célja az értékesítés előmozdítása. A hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kerülnek kezelésre. A kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, IP cím, feliratkozás dátuma és időpontja.

A Felhasználó korlátozás és indoklás nélkül, bármikor leiratkozhat a hírlevelek küldéséről levélben, e-mailben vagy a hírlevelek alján található Leiratkozás linkre kattintással. Ebben az esetben az adatkezelő a hírlevelek küldéséhez szükséges minden személyes adatát törli a nyilvántartásból, és további hírleveleivel nem keresi meg a Felhasználót.

Regisztrált Felhasználók a felhasználói fiókjukban is leiratkozhatnak a hírlevél szolgáltatásról. Ebben az esetben a regisztrációhoz kapcsolódó e-mail címre a hírlevél nem kerül küldésre. A Felhasználó kifejezett hozzájárulásával bármikor újra feliratkozhat, vagy leiratkozhat a hírlevél küldési szolgáltatásunkról.

6. Adattovábbítás, adatokat megismerő személyek

Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő illetve az adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, kizárólag akkor, ha ehhez a Felhasználó előzetesen beleegyezik. Csak az Adatvédelmi Tájkoztatóban meghatározott célokra használják és használhatják fel.                                                                                                                       

7. Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Vállalkozz Hatékonyan Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Tel: 06 20/362-8089,  E-mail címinfo@vhklub.hu
Az adatfeldolgozó Adatkezelési Szabályzatának elérése:  http://vhklub.hu/mi_adatvedelem/ 
Az adatfeldolgozás célja: A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi.

8. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a webáruházban megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adtok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

9. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az általa kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az adatkezelő munkatársához fordulhat személyesen, telefonon, írásban vagy elektronikus úton.

Az adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó és általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra tett intézkedésekről, valamint adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül közérthető formában, írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, de adott éven belül ugyanarra a tárgykörre benyújtott tájékoztatás iránti kérelem esetén az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Helyesbítés és törlés

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • A személyes adatokra más nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
 • A Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • A Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • Az adatkezelés jogellenes és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben

Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő.

Tiltakozáshoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatinak a kezelése ellen.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlenül üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Jogorvoslati lehetőség

Felhasználó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu).

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Big Mix Plusz Kft. jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

10. információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Big Mix Plusz Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.bigmixplace.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük

11. Egyéb rendelkezések

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Regisztrált Felhasználó a webáruház használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa fiókjában szerkeszthető és a webáruházba beérkező tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és az adatkezelő jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

Letölthető: Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 1.0